Aflastning og Anbringelse

Aflastning for familier

I kan som familie søge om aflastning vedrørende pasning af jeres barn. Det kan være at jeres barn i en periode skal i aflastning for eksempel i nogle weekender eller hverdage, alt efter hvordan det passer ind i jeres familie. Aflastning kan være hos en familie eller på en døgninstitution. Hvilken type aflastning I kan have brug for, afhænger helt og aldeles af jeres og jeres barns behov.

Aflastning kan gives efter flere bestemmelser i Serviceloven.

Aflastning (både time- og døgnaflastning) der gives af hensyn til den øvrige familie, for eksempel for at få mere tid til søskende, ydes efter § 44 jf. 84.

 

Aflastning for barnet/den unge

Er det dig som barn eller ung, der har behov for aflastning skal timeaflastning iværksættes efter § 41 eller døgnaflastning servicelovens § 52, hvor der skal være gennemført en forudgående § 50-undersøgelse (Børnefagligundersøgelse).

 

Anbringelse udenfor hjemmet

Hvis man som forældre ikke har mulighed for at have sit barn i hjemmet, findes der forskellige tilbud hvor barnet kan bo, for eksempel hos plejefamilier, opholdssteder eller døgntilbud (Servicelovens § 52.3.7). Man skal som udgangspunkt betale delvist for anbringelsen. Beløbet udregnes ud fra indkomsten, der er i visse tilfælde mulighed for nedsættelse.  Man har stadig forældremyndigheden, når barnet bliver anbragt uden for hjemmet.

 

Følg os på Facebook

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)