Lovgivning i BPA-ordning

Jaunar 2010 blev hjælperordningerne erstatter af BPA (Borgerstyret Personlig Assistanceordning) Ved at kalde den borgerstyret sætte der fokus på og præciseres borgerens medbestemmelse i ordningen i overensstemmelse med formålet i handicapkonventionen.Du skal, uanset din funktionsnedsættelse, som minimum kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere for at få en BPA-ordning.Kan du ikke selv være arbejdsleder, kan arbejdsleder rollen under særlige omstændigheder gives til en nærtstående eller en værge jf. § 95, stk. 3. Ankestyrelsens principafgørelse 161-12 om kontant tilskud til personlig hjælp – arbejdsleder - nærtstående – værge: Når borgeren ikke selv vil være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser, kan kommunen i særlige tilfælde vælge at udbetale tilskuddet til en nærtstående person, som passer den pågældende. De særlige tilfælde kan være, hvor der er et hensyn at tage til, at familien kan fungere så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje. I den situation er det ikke borgeren, der er tilskudsmodtager, men derimod den nærtstående. Det betyder, at det er den nærtstående som tilskudsmodtager – og ikke borgeren – der skal være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Den nærtstående person overtager funktionen som arbejdsleder for borgeren i forbindelse med bevilling af kontant tilskud til hjælp.

Senest ændret Mandag, 01 maj 2023 14:46