Behandling

Tilbuddet varierer afhængig af funktionsnedsættelsens karakter – og afhængig af, om man er barn eller voksen.

Alle børn med cerebral parese er tilknyttet en børneafdeling, hvor de går til kontrol og opfølgning. For voksne med cerebral parese er der ikke et samlet tilbud fra sygehusvæsenet.

Voksne med cerebral parese tilbydes som alle andre behandling i hospital- og sundhedssystemet, men indgangen er ens praktiserende læge. Målet med behandlingen er at forbedre personens funktionsmuligheder. Man kan dele behandlingen ind i fire hovedgrupper:

Medicinsk behandling
Operation og bandagering 
Behandling af ledsagehandicap
Træning - fysioterapi og ergoterapi

 

Medicinsk behandling

Har barnet med cerebral parese meget spænding i mange muskler, kan man behandle med baklofen, der er spændingsnedsættende medicin enten som tabletter eller mikstur. I særlige tilfælde kan man give medicinen direkte ind i rygmarvskanalen via en slange, der er opereret ind i rygmarvskanalen og tilsluttet en doseringspumpe.

Er der kun for meget spænding i et begrænset antal muskler, kan man behandle med botulinum toksin (botox), der med en meget tynd kanyle sprøjtes ind i musklerne. Virkningen holder 3-6 måneder. Hvis barnet savler meget, kan botox sprøjtes ind i spytkirtlerne.

 

Operation og bandagering

Lægerne forsøger med andre indsatser så vidt muligt at undgå operationer, men hos nogle børn vurderes det at være nødvendigt. Ved en operation kan man forbedre barnets funktion i arme og ben ved at forlænge eller flytte muskler og sener. Der kan for eksempel være tale om forlængelse af akillessenen, eller at man forlænger muskler i knæhasen. Det kan også være relevant med operationer i hænder eller i ryg, alt efter hvor barnets motoriske udfordringer er.

En del børn med cerebral parese kan i en periode have brug for en bandage – en såkaldt orthose. Den kan forbedre barnets funktion og forebygge og/eller behandle fejlstillinger i led og dermed udskyde eller forebygge en operation. Det kan for eksempel dreje sig om en kapsel, der styrer foden, en håndledsortose, der gør det lettere at bruge hånden, og et korset der støtter ryggen i siddende stilling og forebygger rygskævhed.

 

Ledsagehandicap

Det er vigtigt at behandle barnets ledsagehandicap. Epilepsi er et ledsagehandicap til cerebral parese, der ses i mange tilfælde. Her gives der medicin, der forebygger epileptiske anfald. Ledsagehandicap kan også være problemer med syn og/eller hørelse.

 

Træning

Træning er vigtigt for at holde kroppen i form, og det er særligt vigtigt, at mennesker, som er udfordret fysisk, får hjælp og støtte til at holde sig i gang. Læs mere om træning her.

Senest ændret Torsdag, 20 februar 2020 10:33