Isbryderordning og mentorstøtte

Personer med handicap kan få tilbud om ansættelse med løntilskud (isbryderordningen), hvis de har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en a-kasse, ikke har opnået ansættelse efter op til to år efter uddannelsens afslutning og mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til. Tilbud om ansættelse med løntilskud for personer med funktionsnedsættelse gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

 

Mentorstøtte

Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for seks måneder med mulighed for forlængelse.

 

 

 

Senest ændret Tirsdag, 25 februar 2020 11:26