Handicapvenlige med egne hjælpemidler flyrejser

Handicapvenlige med egne hjælpemidler flyrejser Find den nemmeste vej på ferie

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du som handicappet eller bevægelseshæmmet bør oplyse lufthavnen og luftfartsselskabet om inden flyrejsen.

Hvis du har behov for assistance

Har du behov for særlig assistance i lufthavnen eller ombord på flyet, skal du gøre opmærksom på dette allerede ved bestilling af rejsen. 

Det gælder f.eks., hvis du:

  • Har behov for hjælp til at komme til og fra flyet
  • Har behov for hjælp til at komme ombord
  • Benytter kørestol
  • Har behov for at medbringe en iltflaske i flyet
  • Medbringer en førerhund
  • Har nedsat syn eller hørelse
  • Lider af en eller anden form for fødevareallergi
      

Hvis du bestiller assistance, bør du på rejsedagen møde op i god tid ved lufthavnens ankomstmødested eller check-in. Personalet kan være behjælpeligt med assistance gennem sikkerhedskontrollen og ud til flyet - enten i kørestol eller i el-bil. Mere information kan fås ved henvendelse til lufthavn og luftfartsselskab.

Hvis du medbringer kørestol

Når du bestiller en flyrejse, bør du gøre opmærksom på, at du er kørestolsbruger, da det ikke er alle luftfartsselskaber, der har mulighed for at fragte elektriske kørestole. Du skal desuden opgive kørestolens vægt og størrelse ved bestilling. 

Elektriske kørestole må ikke tages med i flyets kabine, men skal i stedet checkes ind sammen med den øvrige bagage og placeres i flyets lastrum. Læs evt. mere om bagagereglerne for elektronisk udstyr. For at mindske risikoen for skader på kørestolen, er det en god ide at afmontere alle løse dele, inden du overgiver den til luftfartsselskabet. 

Kørestole med tørbatteri og gelebatteri er godkendt til transport i flyets kabine. Men batterikablerne skal kunne kobles af og sættes sammen, så der ikke er nogen strømkreds tilsluttet.

I de fleste lufthavnen er det muligt at låne en gratis kørestol fra check-in til ombordstigning. Mere information kan fås ved henvendelse til lufthavnen.

Hvis du medbringer førerhund

Det er vigtigt, at du allerede ved bestilling af flyrejsen oplyser, hvis du rejser med en førerhund. Reglerne for hundeledsagelse er forskellige for de enkelte luftfartsselskaber. Hunden får dog i de fleste tilfælde lov til at rejse med føreren i flykabinen og behøver ikke at sidde i et bur. 

Det koster ikke ekstra at medbringe en førerhund hos et EU-luftfartsselskab, og førerhunden tæller ikke med i den samlede vægt af bagagen. 

Som for alle andre dyretransporter er det ejerens ansvar at undersøge, hvilke regler der gælder i det land, hvortil hunden skal medtages. Derudover skal ejeren undersøge, hvilke vaccinationer hunden skal have på forhånd og hvilke karantæneregler, som er gældende i det pågældende land. Passagerer med ledsagerhund får almindeligvis lov til at gå ind i flyet før de øvrige passagerer.

Senest ændret Fredag, 28 april 2023 15:41