Handicapkonventlonen

 

Delamottehandicap udbreder handicapkonventionen og arbejder for, at den bliver til virkelighed - i Danmark og globalt.

 

Delamottehandicap’s arbejder for, at Danmark lever til Handicapkonventionen, der blev ratificeret i 2009.

Konventionens mål er det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. Firma’s arbejder for dette lokalt, nationalt og globalt.

 

FN's Handicapkomité og Firma’s arbejde

For at kunne følge implementeringen af konventionen har FN oprettet Handicapkomiteen, der består af 18 uafhængige, internationalt anerkendte handicapeksperter

Hver fjerde år kommer den danske regering til eksamen hos komitéen i, om Danmark lever op til konventionen.   

DelamotteHandicap’s har en central rolle og indsamler problematikker i en rapport til komitéen. Rapporterne danner grundlag for mange af komitéens kritiske spørgsmål og anbefalinger.

Som borger kan man klage til komitéen, hvis man mener, at ens rettigheder er blevet krænket. Man skal dog først have prøvet alle klagemuligheder i Danmark og ikke fået medhold.

 

Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.