Neuropsykologisk undersøgelse

Cerebral parese er en hjerneskade, der skaber kognitive udfordringer i større eller mindre grad. For mange mennesker med cerebral parese er det svært selv at skabe overblik og få viden om, hvilke kognitive udfordringer man har. Det gælder både børn og voksne.

Et godt redskab, til at give et overblik over de kognitive udfordringer, er en såkaldt neuropsykologisk undersøgelse. Det er en undersøgelse af de mentale/kognitive funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning m.v.

En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger.

En neuropsykologisk undersøgelse for børn indeholder flere elementer:

Interview af forældre 
Interview af tilknyttede fagpersoner (lærere, pædagoger eller andre)
Udfyldelse af standardiserede og normbaserede spørgeskemaer (forældre og nærmest tilknyttede fagpersoner)
Observation af barnet i børnehave eller skole/SFO
Eventuel observation i hjemmet
Test af ca. to timers varighed – og for mange over to gange
Efterfølgende bearbejdning af indsamlede data og udarbejdelse af en undersøgelsesrapport
Tilbagemelding vedr. undersøgelsens resultater til forældrene
Tilbagemelding vedr. undersøgelsens resultater til de tilknyttede fagpersoner/netværk (hvor forældrene også deltager)
Eventuelt tilbagemelding vedr. undersøgelsens resultater til barnet/den unge - afhængigt af barnets alder

Hvordan får jeg en neuropsykologisk undersøgelse?

Alt efter hvor du er i dit liv, er der forskellige instanser, du skal rette henvendelse til for at få en neuropsykologisk undersøgelse. For børn er det daginstitutionen eller skolen, for voksne kan det være studievejlederen, hvis du er studerende, handicapcentret eller jobcentret.

 

Har du spørgsmål, Delmottehandicap Rådgivning

Du kan læse mere her: Center for Hjerneskade 

Senest ændret Fredag, 21 februar 2020 14:50