Brugerservice udsteder ledsagekort

Brugerservice udsteder ledsagekort Ledsagekort

Udstedelse af nye ledsagekort og få ansøgning.

De gamle DSB Ledsagerkort og Børneledsagerkort bliver ikke længere fornyet, og alle skal derfor søge om at komme med i den nye ledsageordning grundet ændringer i optagelseskriterierne.Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.  

Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

 

  • Visiteret til et botilbud.
  • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
  • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
  • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne skal etablere som fritidskørsel.
  • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort. Opfylder man ikke nogle af ovenstående punkter, skal egen læge udfylde erklæringen på bagsiden af ansøgningsskemaet (side 2), hvorefter det sendes ind til os – 

 Ligger du inde med speciallægeerklæringer, der dokumenterer dit behov for en ledsager, sendes disse ind til os sammen med ansøgningen i stedet for oplysninger fra egen læge. Er oplysningerne i speciallægeerklæringen ikke fyldestgørende nok, vil opfølgende spørgsmål og krav til en ny lægeerklæring kunne forekomme.

Medlemmer af Dansk Blindesamfund skal rette henvendelse til Dansk Blindesamfund.

Det er ikke muligt at forny de gamle DSB ledsagerkort og Børneledsagerkort. Søg derfor om et nyt ledsagekort, hvis det gamle er udløbet.

 

Gratis medtagelse af ledsager til kulturelle engagementer 

Ledsagekortet giver dig mulighed for flere steder at medtage din ledsager gratis. Dette gælder på en række kulturinstitutioner som fx teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver.

Tryk her for at se listen over de steder vi er bekendte med, at ledsagekortet kan benyttes

 

Rabat på offentlig transport til indehaver af ledsagekortet og ledsagerLedsagekortet giver personer, der er fyldt 13 år rabat på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Både indehaver af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på hver sin børnebillet. Ordningen gælder kun ved køb af en enkeltbillet til børnetakst. Rabatten opnås derfor ikke ved køb af klippekort eller månedskort. Det er dog muligt at få et Handicap Rejsekort, hvor der ydes rabat, hvis man rejser uden for myldretiden. Du kan bestille det og læse mere om det på www.rejsekort.dk. 

Rabatten opnås ved rejse med et af følgende selskaber: NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia, Bat, Arriva-tog, Abildschou linje 888, alle lokalbusser, DSB S-tog, DSB Ørresund og Metroselskabet.

Du har ved rejse med ovenstående selskaber mulighed for at benytte togoperatørernes Handicapservice, hvor du bl.a. kan få hjælp til ind- og udstigning.

Tryk her for at læse mere om togoperatørens Handicapservice

 

Klage

Ønsker du at klage over et eventuelt afslag på ledsagekort, skal klagen sendes til følgende adresse og  mærk kuverten ”Klagenævnet”

 

Senest ændret Tirsdag, 02 maj 2023 11:11